Pilotprojekt fødevareindustrien

Fødevareproduktion er ofte forbundet med et højt vandforbrug, og på trods af tiltagende fokus på såvel forbrug som udledning er der fortsat et stort optimeringspotentiale.

Case Fødevareindustrien

Størstedelen af spildevandet fra fødevareproduktion er traditionelt set blevet ledt til rensning på det offentlige renseanlæg, men øget fokus på driftsoptimering samt stigende udledningsafgifter har gjort, at flere og flere virksomheder selv påtager sig opgaven med at rense spildevandet, helt eller delvist. Hvis det rensede spildevand kan genbruges i processen, giver det en særlig økonomisk fordel. I Sunstone Water Group har vi specialiseret os i løsninger, der tilgodeser dette.

Positive resultater

Et igangværende projekt har således vist særdeles positive resultater for reduktion af kvælstof i industrispildevand. Projektet har vist, at der selv med en Total-N koncentration tæt på 1000mg/L kan opnås rensegrader på >99% ved en unik kombination af stripning og membranteknologi. I dette tilfælde kan koncentratet afsættes som gødningsprodukt, og det rensede vand har en kvalitet, der gør genbrug mulig andre steder i processen. Herved er der opnået besparelser på såvel særbidrag og trappeordning som på samlet vandforbrug.

case-1-02

Unikke projekter

Alle projekter er unikke, og løsninger fra Sunstone Water Group tilpasses individuelle behov med et bredt udvalg af standardiserede rensemoduler – lige til at kombinere i den optimale løsning. Alle komponenter er nøje udvalgte med henblik på at sikre høj kvalitet og markedets laveste livscyklusomkostninger.

Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende snak om mulighederne i netop din virksomhed.