Løsninger

Sunstones kerneprodukt er det højteknologiske, mobile vandrensningsanlæg, Clean Water Unit. Anlægget leveres indbygget i én 40 fods container og kan kobles til den eksisterende produktion og tilpasses den enkelte virksomheds behov i forhold til rensegrad, behov for genbrug eller andet.