Eksempel på besparelse

Nedenstående graf viser den besparelse en virksomhed kan opnå ved køb af en Clean Water Unit fra Sunstone Water Group. Løsningen reducerer virksomhedens vandforbrug, da høje rensegrader gør, at en delstrøm af procesvandet kan genbruges. Derved opnår virksomheden desuden en stor besparelse på særbidrag til udledning af spildevand. Hvis vi skal regne på, hvad din virksomhed kan spare ved at optimere vandrensningen, skal du blot kontakte os her.

Besparelse på rensning af spildevand samt køb af vand

Total besparelse: 16,2 mio. DKK

Forudsætninger

Forbrug af vand om året i udgangspunktet: 100.000 m3

Udledningsafgift pr. m3: kr. 26,00

Særbidrag pr. m3: kr 4,00

Køb af vand pr. m3: kr. 6,00

Genbrugt vand om året: 60.000 m3

 

Ovenstående beregninger er inklusiv køb af 1 vandrensningsanlæg (CWU)