Historie

Ideen

Ideen om at producere modulbaserede vandrensningsanlæg blev født ud fra et ønske om hurtigt at kunne levere transportable plug’n’play-renseanlæg til verdens katastrofeområder, der kunne forsyne de ramte områder med rent drikkevand. Det blev dog hurtigt klart, at der var store muligheder for at anvende anlæggene i industriel produktion, blandet andet til rensning af procesvand til udledning eller genanvendelse. 

Teknologien

Teknologien bag Clean Water Unit er udviklet af den danske kemiingeniør Elo Nielsen, der siden 2008 har stået i spidsen for Sunstone Water Group i USA. Elo Nielsen har tidligere bl.a. udviklet patenterede køleenheder til Mærsks containerskibe.

Minimer dine omkostninger. Se beregninger