Vandrensning

De anvendte teknologier til de tre steps af vandrensning kan være sammenfaldende eller individuelt designet. Hos Sunstone er vi omhyggelige med at sætte os ind i den givne problemstilling og det omkransende miljø, før vi sammensætter en passende løsning af vandrensning.

Pre-designede standardmoduler

Løsninger fra Sunstone sammensættes individuelt af pre-designede standardmoduler, hvilket reducerer omkostninger i alle projektets faser.

Vandrensning er en essentiel del af processen

På vandforbrugende og vandproducerende tekniske anlæg.
Generelt kan vandrensning deles ind i tre hovedgrupper:

Nr. 1Raffinering af vand

hvor vandrensning øger kvaliteten af en given vandkilde, således at vandet lever op til de produktionskrav, der måtte være.

Nr. 2Genanvendelse af vand

hvor en intern strøm af vandet renses, så det kan ledes tilbage i processen, og dermed reducere forbruget af rent vand.

Nr. 3Spildevandsrensning

hvor en forurenet vandmængde undergår en vandrensning, der har til formål at fjerne/separere forureningen.