Servicebetingelser for www.sunstonewater.com

1. Betingelser

Ved at tilgå hjemmesiden på http://dev.sunstonewater.com, accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og bestemmelser og er enig i, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i ethvert af disse vilkår, forbydes du at bruge eller tilgå dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright- og varemærkelove.

2. Brugslicens

 1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på Sunstone Water Group Europes hjemmeside udelukkende til personlig, ikke-kommerciel, kortvarig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:
  1. ændre eller kopiere materialet;
  2. bruge materialet til noget kommercielt formål eller til offentlig visning (kommercielt eller ikke-kommercielt);
  3. forsøge at dekompilere eller reverse engineere software, der findes på Sunstone Water Group Europes hjemmeside;
  4. fjerne ethvert ophavsretsmærke eller andre proprietære notationer fra materialet; eller
  5. overføre materialet til en anden person eller “spejle” materialet på en anden server.
 2. Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Sunstone Water Group Europe til enhver tid. Ved afslutningen af din visning af dette materiale eller ved opsigelsen af denne licens, skal du destruere alle downloadede materialer, der er i din besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialet på Sunstone Water Group Europes hjemmeside leveres under et “som beset”-grundlag. Sunstone Water Group Europe giver ingen garantier, hverken udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.
 2. Endvidere garanterer Sunstone Water Group Europe ikke eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på virksomhedens hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal Sunstone Water Group Europe eller dets leverandører holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader vedrørende tab af data eller fortjeneste eller på grund af afbrydelse af virksomheden) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på Sunstone Water Group Europes hjemmeside, selv hvis Sunstone Water Group Europe eller en Sunstone Water Group Europe-godkendt repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger om underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialet

Materialet på Sunstone Water Group Europes hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Sunstone Water Group Europe garanterer ikke, at materialet på virksomhedens hjemmeside er nøjagtig, komplet eller aktuel. Sunstone Water Group Europe kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på virksomhedens hjemmeside uden varsel. Dog er Sunstone Water Group Europe ikke forpligtet til at opdatere materialet.

6. Links

Sunstone Water Group Europe har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der er linket til virksomhedens hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet på en sådan linket hjemmeside. Inkluderingen af et link betyder ikke godkendelse fra Sunstone Water Group Europe af hjemmesiden. Brug af en sådan linket hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Ændringer

Sunstone Water Group Europe kan til enhver tid, uden forudgående varsel, revidere disse vilkår for virksomhedens hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse servicevilkår.

8. Lovvalg

Disse vilkår og betingelser er underlagt bestemmelserne og fortolket i overensstemmelse med Danmarks lovgivning, og du er uigenkaldeligt underkastet domstolene i den pågældende stat eller på den pågældende beliggenhed.