Fjernelse af lægemiddelstoffer – nyt projekt

For tiden sker der lovændringer i Sverige, Schweiz og visse områder i Tyskland, hvor fjernelse af lægemiddelstoffer fra kommunalt spildevand behandles. Denne tendens er vedvarende, og derfor vil vi gerne samarbejde med et kommunalt renseanlæg i Danmark om, at gennemføre et pilotprojekt for et nyt rensningskoncept.

Energiforbruget stiger

For at imødekomme stigende krav skal mange af de eksisterende kommunale renseanlæg opgraderes, hvilket indebærer at energiforbruget vil stige betydeligt.

Intelligenter løsninger

Vi tilstræber, at demonstrere en intelligent og billig metode til at fjerne lægemiddelstoffer (API). Vi mener, at vores bidrag via vidensdeling vil være et unikt input, og som vil forme den måde hvorpå vi opfatter og behandler vand.

Fuldt finansieret

Projektet er fuldt finansieret og administreret af Sunstone Water Gruppen og ledsaget af et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS).

Kontakt

Hvis du gerne vil deltage i ovenstående projekt eller høre mere så, kontakt os venligst via mail eller telefon. mail@dev.sunstonewater.com, 88 73 73 88.